KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko mokymai tema „Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika įgyvendinant VPS“

Atėjus rudeniui, ne tik mokiniai grįžo į mokyklas, bet ir VVG gilina žinias ir įgūdžius mokymuose. Spalio 30 d. įvyko mokymai, tiesiogiai susiję su administracijos darbuotojų funkcijomis tema „Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika įgyvendinant VPS“ Mokymus vedė UAB „Juridicum“ lektorė – dr. Aušra Žemienė. Lektorė kalbėjo apie administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarbą, bendrinės ir administracinės kalbos santykį, kalbos kodifikavimą, kanceliarinės kalbos aktualijas, sudėtinių pavadinimų rašymą, adresato rašymą oficialiuose dokumentuose, datos ir skaičių rašymą, pareigų, garbės vardų, mokslinių laipsnių ir kt. pavadinimų rašymą, giminės formos vartojimą, kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir rašymo reikalavimus, skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, taško ir kt.) rašymą ir kitas aktualias ir žinotinas taisykles. Taip pat buvo pateiktos ir praktinės užduotys, kuriose mokymų dalyviai galėjo įvertinti savo žinias, ar taisyklingai, ar netaisyklingai naudoja kalbinės raiškos priemones, probleminius administracinės kalbos terminus, jų darybą, gramatines formas.

Ačiū dalyvavusiems. Sėkmės Jūsų darbuose taisyklingai naudojant administracinę kalbą.