KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko Kauno r. VVG valdybos ir administracijos darbuotojų mokymai

2017-12-11 dieną įvyko mokymai Kauno r. VVG administracijos darbuotojams ir valdybos nariams svarbia tema „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo komandos darbo ypatumai“. Sėkmingas vietos plėtros strategijos įgyvendinimas priklauso ne tik nuo administracijos darbuotojų profesionalumo, bet ir nuo valdybos narių sprendimų. Dirbame kartu, todėl svarbu dirbti kaip darniai komandai.

Lektorė dr. Irma Spūdytė mokymu metu ypač akcentavo, kad įgyvendinant VPS svarbus komandinis darbas, kad kiekvienas komandos narys jaustųsi jos dalimi ir atliktų tokias funkcijas komandoje, kokias tik jis galėtų geriausiai atlikti. Skiriasi komandų užduotys, todėl vaidmenys komandoje, priklausomai nuo užduoties irgi skiriasi.

Mokymai buvo ne tik teoriniai, o ir praktiniai. Lektorė pateikė keletą užduočių, skatinančių komandos sutelktumą. Iš užduočių galėjome nustatyti kokią padėtį kiekvienas galime užimti komandoje ir suprasti savo naudą komandos darbe. Sėkmingo visiems komandinio darbo!