KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko informacinis renginys

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau - Kauno rajono VVG) 2018 m. birželio 16 d. Karklės kaime, Klaipėdos rajone organizavo informacinį renginį „LEADER veiklos projektų įgyvendinimo galimybės“. Renginio metu buvo pristatytos Kauno rajono VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas“ ir veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“, įgyvendinamų ir įgyvendintų Kauno rajono vietos veiklos grupės bei vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ vietos projektų patirtys. Buvo aplankyti vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ LEADER projektai – „Kunkių bendruomenės vasaros namai „Menų kalvė“, „Aktyvaus poilsio skatinimas Kretingalėje“ ir „Girkalių bendruomenės patalpų pritaikymas socialinei ir kultūrinei bei sportinei veiklai“. Renginio dalyviai individualiai konsultavosi su Kauno rajono vietos veiklos grupės darbuotojais, aptarė būsimus vietos projektus, aiškinosi vietos projektų įgyvendinimo sąlygas.