KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko 4-asis bendruomenių susitikimas

Gruodžio 7 dieną Voškoniuose įvyko informacinis VVG renginys ir 4-asis bendruomenių susitikimas, kurio metu Kauno rajono bendruomenės turėjo galimybę ne tik stebėti Voškonių teatro grupės spektaklį „Linksmi pinigai“, bet ir išgirsti apie Kauno r. VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimą bei galimybes gauti paramą verslo kūrimui ar plėtrai.

Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Visockas, direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Šukevičius, kiti VVG nariai ir bendruomenių atstovai.

VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė prisiminė pirmąjį bendruomenių susitikimą ir jo iniciatorius - Užliedžių bendruomenės centrą. Džiaugėsi, kad ši tradicija gyvuoja ir kitais metais bus organizuojamas jau penktasis bendruomenių susitikimas. Pirmininkė pabrėžė, kad šie metai buvo itin svarbūs VVG, nes startavo pirmieji kvietimai teikti vietos projektus. Buvo informuota, kad 2018 metų pradžioje yra planuojama kvietimai skirti verslo priemonėms.

Renginyje VVG padėkojo visiems susirinkusiems VVG nariams ir visoms bendruomenėms už bendradarbiavimą ir buvimą kartu įgyvendinant VVG Kauno r. vietos plėtros strategiją.

Vyko bendruomenių diskusija ir gerosios patirties sklaida.