KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įspūdžiai iš VPS konferencijos „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2017 m. rugsėjo 11 d. Žalgirio arenos konferencijų salėje surengė strategijos viešinimo konferenciją „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovai: Ekonomikos skyriaus vedėjas A. Pupalė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Š. Šukevičius, Kultūros ir švietimo skyriaus specialistė J. Jankauskienė ir Kultūros ir švietimo ir sporto skyriaus komiteto narė l. Rutkauskienė. Taip pat dalyvavo seniūnai, bendruomenių pirmininkai ir nariai, vietos verslininkai, jaunimo organizacijų atstovai, svečiai iš Panevėžio r. ir Kaišiadorių r. VVG bei partneriai iš Lenkijos VVG Lider Pojiezerza.

Konferencijoje Kauno r. VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė galimybes jaunimui teikiant projektus pagal Kauno r. 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ bei tarptautinį projektą „Jie skrenda“, skirtą jaunimo patriotiškumo skatinimui. Toliau žodis buvo suteiktas Lenkijos VVG Lider Pojiezerza vicepirmininkui I. Kostka, kuris pristatė pranešimą tema „Jaunimo galimybės Lider Pojezierza vietos plėtros strategijoje ir projektas „Jie skrenda““.

Taip pat savo patirtimi dirbant su jaunimo projektais pasidalijo ir pranešimus skaitė Panevėžio r. VVG komunikacijos specialistas Dainius Grižas (pranešimas „Panevėžio r. VVG ir bendruomenių patirtys. Kaip iš arti atrodo darbas su jaunimu“) ir Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė (pranešimas „Jaunimas kviečia“).

Konferencijos pabaigoje buvo pakviesti prisistatyti jaunimo organizacijų lyderiai. Kauno rajone VVG teritorijoje veikia 15 jaunimą vienijančių organizacijų, kurios aktyviai veikia ir vykdo įvairias veiklas kaimo vietovėse.