KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Informacija apie Zapyškio bendruomenės centro įgyvendinamą projektą "Aktyvaus poilsio gerinimas Altoniškių kaime"


Zapyškio bendruomenės centras iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ gavo 5000 Eurų paramą ir vykdo projektą Nr.NPKB-19-279 „Aktyvaus poilsio gerinimas Altoniškių kaime“. Pagal projektą Kauno r. sav. Zapyškio seniūnijoje, Altoniškių k. Altoniškių g.25a bus sutvarkyta viešoji erdvė įrengiant paplūdimio tinklinio aikštelę.

Kad projektas sėkmingai būtų įgyvendinamas daug prisidėjo ir Zapyškio seniūnija. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje 2019-02-11 nusprendus remti projektą ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijos 2019-03-12 raštu Nr.ZASD-71 „Dėl projekto rėmimo“ įsipareigojus prisidėti 620 Eurų suma.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 3 mėn, pradžia:2019-08-01 ir planuojama pabaiga:2019-10-31. Per nepilnus du mėnesius jau atlikta daug darbų: įvykdyti viešieji pirkimai, pasirinktas paslaugos teikėjas, skirta viešoji erdvė Altoniškių kaime Altoniškių gatvėje 25a paruošta, pašalinta aukšta žolė su krūmų priemaiša, išlygintas gruntas, iškastas gruntas tinklinio aikštelės vietoje ir išlygintas, o paruošta iškasta aikštelė užpilta atvežtiniu smėliu, kuris atribotas nuo grunto geotekstile. Šiuo metu įrengiami stacionarūs tinklinio stovai, gaminami suoliukai.

Užbaigus įgyvendinti projektą, pagerės galimybės Zapyškio seniūnijos Altoniškių ir aplinkinių kaimų jaunoms šeimoms, vaikams ir jaunimui galimybė aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį savo gyvenamoje aplinkoje.

Zapyškio bendruomenės centro Pirmininkė Vilija Tarnavičiūtė