KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

​Iki kvietimų pabaigos liko mažiau nei mėnuo!

Rugsėjo 25 dieną į Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - Kauno rajono VVG) būstinę susirinko gausus būrys nevyriausybinių organizacijų atstovų, ketinančių teikti paraiškas pagal kvietimus Nr. 6 ir Nr. 7. Čia buvo organizuojamas informacinis seminaras „Kvietimų Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir Nr. 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ projektų tinkamumo sąlygos ir paraiškos pildymas“.

Potencialiems pareiškėjams buvo pristatyti finansavimo sąlygų aprašų ir Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių reikalavimai pareiškėjams, partneriams bei vietos projektams. Daug dėmesio sulaukė antroji informacinio seminaro dalis, skirta vietos projektų paraiškų pildymui. Čia seminaro dalyviams kilo daug klausimų dėl projekto idėjos aprašymo reikalavimų, investicijų pagrindimo bei susiejimo su projekto veiklomis, finansavimo etapų išdėstymo.

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė išsamiai atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus, pateikė konkrečius pavyzdžius, aptarė įvairias galimas būsimų projektų įgyvendinimo situacijas. Po informacinio seminaro vyko potencialių pareiškėjų individualios konsultacijos su Kauno rajono VVG administracijos darbuotojais.

Primename, kad vietos projektų paraiškos priimamos iki spalio 23 d. 17.00 val. Iki to laiko maloniai kviečiame konsultuotis dėl paraiškų pildymo su Kauno rajono VVG darbuotojais tiek būstinėje, tiek telefono numeriais, nurodytais internetiniame puslapyje.

Linkime sėkmės pildant vietos projektų paraiškas!