KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gruodžio 13 dieną įvyko valdybos posėdis

Gruodžio 13 dieną įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) valdybos posėdis. Paskutiniame šiais metais vykusiame posėdyje buvo aptartos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. Svarstytas užsitęsęs kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos projektų vertinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir galimybės išspręsti susidariusią situaciją. Nutarta pakeisti kvietimų Nr. 6 ir Nr. 7 finansavimų sąlygų aprašus, kadangi pasikeitė vietos projektų administravimo taisyklės. Dėl pakeitimų darbo užmokesčio apmokestinime ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjime, patvirtinti nauji darbo užmokesčio skaičiavimo koeficientai VVG administracijos darbuotojams. Baigiantis posėdžiui, buvo apžvelgti besibaigiančiais metais atlikti darbai, pateikta išsami statistika apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą eigą. Džiugu, kad šiuo metu jau surinkta pusė visų planuotų įgyvendinti projektų paraiškų, o sukurtų darbo vietų įgyvendinimo rodiklis net viršija 50 procentų. Artimiausios veiklos 2019 metais - projektų atrankos komiteto posėdis sausio mėnesį ir visuotinis ataskaitinis susirinkimas 2019 metų vasario mėnesį.