KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Kauno r. VVG administracija savo darbą iki kovo 30 d (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.

Tuos dokumentus, kurių negalite atsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis, prašome palikti mūsų pašto dėžutėje esančioje prie pastato, apie tai informuojant telefonu.

Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais ir rekomendacijomis. Nuolat atnaujinamą informaciją galima rasti: http://sam.lrv.lt/.

Ekstremalių situacijų operacijų centrui pakeitus sprendimus ar atšaukus iki šiol buvusius draudimus, reaguosime atitinkamai ir apie tai pranešime.

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

Primename, kad su mumis susisiekti galite tel. +370 686 71468 arba el.p. informacija.krvvg@mail.com ir kitais darbuotojų kontaktais nurodytais Kauno rajono vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.kaunorvvg.lt, skiltyje „Apie mus“-„Kontaktai“.