KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Didelis aktyvumas, teikiant verslo paraiškas

Lapkričio 11 dieną baigėsi kvietimas teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Dar kartą įsitikinome, kad Kauno rajone gyvena daug verslių žmonių, veikia daug aktyvių įmonių. Pareiškėjų aktyvumas maloniai nustebino - sulaukėme 23 vietos projektų paraiškų. Kvietimui buvo skirta 697 905,12 Eur lėšų. Visų pateiktų paraiškų bendra prašoma paramos suma yra beveik dvigubai didesnė. Taigi, paramos sulauks ne visi, o tik, maždaug, kas antras pareiškėjas. Viską lems projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Bus finansuojami projektai, surinkusieji daugiau pridėtinės vertės balų. Apie vertinimo eigą informuosime.