KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Dėl karantino visuotinis susirinkimas vyks kitaip

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje nutarta nariams siūlyti visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra elektroniniu paštu. Susirinkimas vyks Iki 2020 m. balandžio 23 d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu informacija.krvvg@gmail.com.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra.

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo.

4. Dėl 2019 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

Smulkesnę informaciją apie dalyvavimą susirinkime visi nariai gavo arba gaus elektroniniu paštu.