KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Dalyvavome mokymuose

Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – Kauno rajono VVG) atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamame mokymų cikle vietos veiklos grupių darbuotojams ir valdybų nariams. 2018 m. sausio 31 d. mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“ Kauno rajono VVG darbuotojai kartu su lektore I. Adomaityte-Subačiene analizavo esminę paramos projektų struktūrą bei valdymo ypatumus. 2018 m. vasario 6 d. mokymuose VVG darbuotojams „Viešieji prikimai“ lektorius T. Vasiliauskas sudėliojo esminius akcentus susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimu ir pirkimų vykdymu. 2018 m. vasario 8 d. Kauno rajono VVG atstovai gilins savo žinias mokymuose „Verslo planų rengimas ir vertinimas“ bei „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“. Dalyvaudami šiuose mokymuose Kauno rajono VVG atstovai gerina gebėjimus kokybiškai vykdyti vietos veiklos grupėms deleguotas funkcijas