KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Būsimiems projektų vykdytojams geros naujienos

Gegužės 16 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – Kauno r. VVG) atstovai dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais. Susitikimo metu buvo aptartos strategijų bei vietos projektų įgyvendinimo aktualijos, atsakyta į užduotus klausimus.

Svarbiausia žinia, kuria norime pasidalinti su Jumis – tai galimybė Leader vietos projektams taikyti netiesiogines (administravimo) išlaidas. Netiesioginės išlaidos – projekto išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos tinkamam projekto įgyvendinimui užtikrinti (t. y. projekto administravimo ir susijusios išlaidos). Netiesioginėms išlaidoms priskiriamos projekto administravimo ir susijusios išlaidos (projekto vykdytojo ir(ar) partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą, su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos, projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių paslaugų ir ryšio išlaidos ir įgyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos), finansinių paslaugų pirkimo išlaidos, turto draudimo išlaidos ir kt.

Netiesioginės išlaidos galės sudaryti 12 - 24 proc. nuo tinkamų finansuoti (tiesioginių) projekto išlaidų, t. y. nustatyta fiksuota norma. Taikant fiksuotą normą, netiesioginių išlaidų dažniausiai nereikia pagrįsti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais.

Kauno r. VVG netiesioginių išlaidų fiksuotą normą numato pradėti taikyti kvietimams teikti paraiškas, kurie bus paskelbti po Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimo įsigaliojimo. Šiuo metu galiojantiems kvietimams Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10 netiesioginių išlaidų fiksuota norma taikoma nebus.