KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Bendrieji reikalavimai projektams

Konsultacijų metu dažnai išgirstame klausimą, kur būtų galima rasti pagrindinius, bendruosius reikalavimus vietos projektams. Atsakome – pagrindiniai reikalavimai, vietos projektams, kuriems paramą teikia vietos veiklos grupės (toliau – VVG), yra nustatyti nacionaliniu lygmeniu Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Šiose Taisyklėse rasite:

· Tinkamumo sąlygas pareiškėjui

· Tinkamumo sąlygas vietos projekto partneriui

· Tinkamumo sąlygas vietos projektui

· Tinkamumo sąlygas tinkamoms finansuoti išlaidoms

· Tinkamumo sąlygas, susijusias su horizontaliosiomis ES politikos sritimis

· Tinkamumo sąlygas vietos projektui finansuoti

· Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus

Taip pat Taisyklėse aprašomos projektų rengimo, vertinimo bei įgyvendinimo procedūros.

Ketinantiems kreiptis paramos į VVG rekomenduojame peržiūrėti šias Taisykles, tam, kad susipažintumėte su bendraisiais reikalavimais. Specialiuosius reikalavimus gali nustatyti VVG kiekvienam konkrečiam kvietimui atskirai. Konkretaus kvietimo dokumentacija yra tvirtinama ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki kvietimo pradžios ir skelbiama VVG tinklapyje.