KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Baigiasi kvietimas teikti paraiškas

2018 m. spalio 23 d. 17:00 val. baigiasi Kauno rajono vietos veiklos grupės skelbiami kvietimai teikti paraiškas Nr. 6 ir Nr. 7. Paraiškas galima teikti pagal pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“. Detalesnė informacija:

6 kvietimas. VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

7 kvietimas. VPS priemonės „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.