KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Baigėsi 12 kvietimo paraiškų teikimas

Gegužės 29 dieną baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos priemonės "Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas". Sulaukėmės vienos paraiškos, kurią pateikė Kauno rajono savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu planuojama remontuoti ir atnaujinti Ramučių kultūros centrą, išplėsti jame veikiantį Karmėlavos B. Buračo gimnazijos skyrių.