KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apskrities VVG susitikimas Prienuose

Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų darbuotojai rinkosi Prienuose aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo (toliau - VPS) aktualijas bei kitus klausimus. Diskusiją moderavo Kauno apskrities atstovė Vietos veiklos grupių tinklo valdyboje, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Susitikimo metu kiekviena vietos veiklos grupė pristatė savo veiklos patirtis. Buvo aptartas vietos projektų vertinimo procesas bei kiti diskusijų keliantys VPS įgyvendinimo klausimai. Aptarta galimybė visoms Kauno apskrities vietos veiklos grupėms įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą.