KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apskrities VVG susitikimas Kaišiadoryse

Kauno apskrities vietos veikos grupės (VVG) spalio 23 d. rinkosi Kaišiadoryse. Tradiciškai buvo pasidalinta vietos plėtros strategijų (VPS) įgyvendinimo aktualijomis, iškilusiais klausimais bei problemų sprendimo būdais. Susitikime buvo daug diskutuota apie tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sąlygas. Iškelta problema, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai yra pertekliniai, apsunkinantys projektų įgyvendinimo procesą. Buvo priimtas sprendimas kreiptis į Vietos veiklos grupių tinklą (VVGT), kad šis inicijuotų Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" taisyklių pakeitimus, sudarančias sąlygas lengviau įgyvendinti projektus.

Kita svarbi aktualija – paramos intensyvumas nevyriausybinių organizacijų (NVO) įgyvendinamiems verslo projektams. Kilo klausimas, ar bendruomeninis verslas ir NVO verslas gali projektus įgyvendinti tokiomis pačiomis sąlygomis. Galiojančios Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių redakcijos nuostatos, kalbančios apie paramos intensyvumą nukreipia į Socialinio verslo gairių nuostatas, kuriose daroma aiški takoskyra tarp bendruomeninio ir NVO verslo. Daugelyje VPS nedaromas skirtumas tarp NVO ir bendruomeninio verslo, numatytas paramos intensyvumas iki 80 proc. Kadangi klausimas aktualus daugeliui VVG, išsiaiškinti šiai situacijai buvo nutarta kreiptis į VVGT, kad šis iš teisės akto leidėjų gautų Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių išaiškinimą šiuo klausimu.

Aptariant VPS įgyvendinimo aktualijas, Alytaus rajono VVG rekomendavo visoms VVG pasitvirtinti, jeigu dar neturi, visuomenės informavimo taisykles. Kėdainių rajono VVG pasidalino savo patirtimi, kad vis daugiau su savo pareiškėjais bendrauja tiesiog elektroniniu paštu, taip sutaupydami laiko projektų vertinimo procese. Buvo išreikšti nuogąstavimai dėl tarpinio VPS vertinimo metodikos nebuvimo. Kartu kolegos pasidžiaugė, kad įgyvendinant vietos projektus su paskolomis, paskolų sutartys gali būti pateikiamos su mokėjimo prašymu, kurių išlaidoms ta paskola naudojama.

Kitą apskrities susitikimą buvo nutarta skirti pažangių kaimų analizei – siekiui išsiaiškinti, kas yra pažangūs kaimai, kokia jų specifika galėtų būti Lietuvoje, nustatymui, ar Kauno apskrityje tokių kaimų yra.