KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apskrities susitikimas Raseiniuose

Gruodžio 13 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų atstovai rinkosi Raseiniuose - vyko tradicinis darbinis susitikimas. Kauno rajono vietos veiklos grupę atstovavo pirmininkė, administracijos vadovė Kristina Švedaitė-Damašė ir administratorius - konsultantas Vytautas Zubas. Aptariamų klausimų ir diskusijų, kaip ir kituose susitikimuose, buvo gausu. Visi dalinosi įspūdžiais apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ypatybes ir specifiką, konsultavo kolegas, kaip vienu ar kitu klausimu reikėtų pasielgti. Daug dėmesio buvo skiriama vietos plėtros strategijų keitimo procedūrai, finansavimo sąlygų aprašų rengimui ir derinimui, socialinio verslo specifikai. Baigiantis susitikimui pasveikinome vieni kitus su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir kupini naujų žinių ir kalėdinės vilties, kad sekančiais metais strategijų įgyvendinimas bus spartesnis ir sklandesnis, išsiskirstėme.