KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apskrities susitikimas Kėdainiuose

Kovo 2 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių atstovai (toliau - VVG) rinkosi Kėdainiuose į eilinį darbinį susitikimą. Kauno rajono VVG atstovavo pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, vyriausioji finansininkė Edita Varapeckienė, administratorė-konsultantė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė ir projekto administratorė Rasa Naudžienė. Susitikimo metu kolegiškai buvo dalinamasi vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, aptartos susitikimų su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau - NMA) patirtys, dalinamasi bendradarbiavimo projektų idėjomis. Atskiro dėmesio sulaukė artėjantis VVG tinklo visuotinis susirinkimas, Kauno apskrities kolegos iš VVG aptarė pozicijas esminiais visuotinio narių susirinkimo klausimais. Baigiantis susitikimui buvo išreikšta viltis, jog vykstantys VVG ir NMA susitikimai duos apčiuopiamos naudos – aptarti pasiūlymai atsidurs VVG veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.