KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apskrities susitikimas Jonavoje

Gegužės 28 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių atstovai (toliau - VVG) rinkosi Jonavoje į eilinį darbinį susitikimą. Susitikimo metu kolegiškai dalinomės vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, visos VVG pristatė, kokius rodiklius planuoja pasiekti 2019 metų pabaigai, kai vyks strategijų įgyvendinimo tarpinis vertinimas. Atskiro dėmesio ir diskusijų susilaukė būsimasis 2021-2027 metų periodas ir Leader programos ateitis tuo laikotarpiu. Kauno rajono VVG spalio mėnesį planuoja šiuo klausimu organizuoti tarptautinę konferenciją. Po pietų lankėmės Šveicarijoje ir Išoruose. Buvo įdomu susipažinti su neseniai įsikūrusios Išorų kaimo bendruomenės pirmininku Juozu Klimkevičiumi. Sužavėjo bendruomenės entuziazmas ir sugebėjimas be didelio finansavimo atlikti gražius darbus savo kaime. Dėkojame šeimininkams už puikiai organizuotą renginį!