KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apie konferenciją - bendruomenių susitikimą

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kauno r. VVG) 2018 m. gruodžio 7 d. Neveronių seniūnijos laisvalaikio salėje surengė strategijos viešinimo konferenciją „Konferencija-bendruomenių susitikimas VPS įgyvendinimo eigoje“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės atstovai: mero pavaduotojas P. Visockas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Š. Šukevičius, taip pat dalyvavo seniūnai, bendruomenių pirmininkai ir nariai, vietos verslininkai, jaunimo organizacijų atstovai.


Konferencijoje buvo pristatyta Kauno r. VVG 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo rezultatai, bendruomenių galimybės paramai bei socialinio verslo priemonė įgyvendinant VPS. Taip pat aptarta planuojami VPS kvietimai ir įgyvendinto tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Jie skrenda“ rezultatai.


Renginio dalyviai turėjo progos susipažinti ir su Neveronių bendruomenės aktyvia veikla bei pasisemti gerosios patirties.


Renginio metu buvo diskutuota apie VPS įgyvendinamo įtaka bendruomeninei veiklai, savo patirtimi įgyvendinant projektus dalinosi Ringaudų bendruomenės centras, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė, Užliedžių bendruomenės centras, Babtų bendruomenės centras, Neveronių bendruomenės centras, Ežerėlio bendruomenės centras, Karmėlavos bendruomenės centras „Židinys“. Diskusijos metu prieita prie išvados, kad Kauno r. VVG VPS paramos lėšos yra viena iš priemonių, sutelkiančių vietos bendruomenę bendrų tikslų siekimui.


Konferencijoje ypatingas dėmesys buvo skirtas Kauno rajono bendruomenių savanoriams. Jų darbais džiaugėsi Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas P. Visockas. Visiems buvo įteikta dovana – Kauno rajono savanorių tortas.