KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Prasideda 12 kvietimas teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui" veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1. Kvietimo dokumentaciją galima rasti čia.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. balandžio 27 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. gegužės 29 d. 16 val. 45 min.