LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Vyks projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis vyks 2019 m. vasario 7 d. 16.00 val. adresu Pilies takas 1 (oranžerija), Raudondvaris, Kauno rajonas. Posėdžio metu bus svarstomas klausimais dėl pritarimo vietos projektui pagal kvietimą Nr. 6 ir jo perdavimą į kitą vertinimo etapą.

Atrankos posėdžio DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės vietos projektui „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“ pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“, vietos projekto atpažinties (registravimo) kodas Nr. KAUN-LEADER-6B-JV-6-4-2018 ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą.

Po atrankos posėdžio toliau vyks eilinis valdybos posėdis, o 17.00 val visuotinis narių susirinkimas.

Visa valdybos posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės vietos projektui „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“ pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“, vietos projekto atpažinties (registravimo) kodas Nr. KAUN-LEADER-6B-JV-6-4-2018 ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą.

2. Dėl narių šalinimo.