LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Prasidėjo nauji kvietimai teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį "Jaunimo užimtumo skatinimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. Kvietimo pradžia 2018 m. rugsėjo 3 dieną 8:00 val., pabaiga spalio 23 dieną 17:00 val. Smulkesnė informacija planuojantiems teikti paraiškas.