Įgyvendintų projektų stebėsena

 

Kauno rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama 2007 – 2013 metų vietos plėtros strategiją (VPS), skyrė paramą 94 vietos projektams, kurie buvo sėkmingai įvykdyti. Paramos sutartyse, kurias pasirašė VVG ir vietos projektų vykdytojai, buvo įsipareigojama ne tik tinkamai įgyvendinti projektus, bet taip pat užtikrinti jų tęstinumą, ne mažiau, kaip 5 metus po paramos sutarties pasirašymo vykdyti projekte numatytą veiklą, saugoti ir tausoti projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą. VVG vykdo šių įsipareigojimų kontrolę: renka užbaigtų projektų ataskaitas, atlieka jų vertinimą, vykdo stebėseną, važiuodama į patikras projektų įgyvendinimo vietose.
Įvertinę gautas ataskaitas, birželio mėnesį VVG administracijos darbuotojai ir valdybos nariai atliko visą eilę patikrų, kurių metu aplankė įgyvendintus projektus Karmėlavoje, Biliūnuose, Kulautuvoje, Akademijoje, Rokuose, Girininkuose, Domeikavoje, Vaškonyse, taip pat organizavo bendruomeninio verslo atstovų susitikimą, apie kurį buvo rašyta atskiroje žinutėje. Džiugu, kad projektų rezultatais naudojasi ir dar ne vienus metus naudosis vietos bendruomenių nariai, turtas yra prižiūrimas, aplinka tvarkoma, šienaujama. Tačiau yra pasitaikę ir įrangos vagystės, vandalizmo aktų. Susitikę su vietos projektų pareiškėjais akcentavome seniūnijos, nevyriausybinių organizacijų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo svarbą. Kai visi kartu veikia, jaučiasi šeimininkais, daug lengviau ir paprasčiau prižiūrimos viešosios erdvės, sporto aikštelės, nes niekas negadina to, kad yra sava. Jaustis šeimininkais ne tik savo namuose, bet ir savo gyvenvietėje, savo rajone linkime visai rajono bendruomenei.

 
2016 M KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS
Kauno rajono bendruomenės birželio 17-19 d. dalyvavo respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje. Mūsų delegaciją sudarė Ežerėlio, Pagirių, Piliuonos, Užliedžių, Triupio, Zapyškio, bendruomenės, Vilkijos neįgaliųjų sąjunga, judėjimas „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyrius. Dėkojame aktyviai dalyvavusioms bendruomenėms, kurios nepabūgo prasto oro, nes prognozės ir liko prognozėmis.
Renginio metu nešini Lietuvos, rajono ir bendruomenių vėliavomis dalyvavome bendruomeninėje eisenoje pajūriu, šokome bendruomenių pirmininkų renginio atidarymo šokį. Mūsų rajono bendruomenės nestokojo išradingumo skėčių alėjoje. Rajoną garsino amatininkės iš Zapyškio, kurios kvietė pasigaminti aitvarą, rodė kaip audžiama juosta bei pinami šiaudų sodai. Sąskrydžio dalyviai aktyviai domėdami amatais ir bendruomenių projektais. Prie mūsų palapinės Pagirių kaimo bendruomenė demonstravo savo bendruomeninio verslumo projektą „Linksmoji mašinėlė“, kuris susilaikė gausybės susidomėjusių kava ir ledais.
Kauno rajono VVG pakvietė visų rajono bendruomenes bendram pokalbiui į diskusijų pikniką. Čia buvo gvildenamos bendruomenėms aktualios temos. Diskutuota apie bendruomenę ir politiką, apie jaunimo vaidmenį bendruomeninėje veikloje, bei bendruomenės lyderio ir komandos svarbą. Rajonai aktyviai diskutavo ir dalinosi savo patirtimi.
Birželio 18 d. Kauno r. VVG minėjo ir savo 12-ąjį gimtadienį. Sąskrydžio dalyviai negailėjo palinkėjimų šia proga, o renginio organizatoriai nustebino muzikiniu sveikinimu.
Dar kartą dėkojame visiems prisidėjusiems prie renginio organizacinių veiklų. Įspūdžius ir gerą nuotaiką galite matyti nuotraukose. Iki susitikimo kitais metais.
 
2015-10-01 Naujosios kaimo plėtros programos pradžia
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Kauno rajono vietos veiklos grupė sėkmingai užbaigusi „Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija“ Nr. VPSI-2-08-001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasiruošusi naujam startui. Strategijos įgyvendinimo rezultatai buvo aptarti rugsėjo 9 d. įvykusioje konferencijoje „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos rezultatų pristatymas“.

 

Rugsėjo 30 d. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija. Naujajai Strategijai buvo pritarta rugsėjo 9 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. Kauno rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ pradėjo įgyvendinti projektą „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“.

 
Bendruomeninis verslas Kauno rajone

Birželio 9 dieną įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) organizuotas susitikimas su Kauno rajono bendruomeninio verslo atstovais. Susitikime dalyvavo aštuonios nevyriausybinės organizacijos, kurios jau pradėjo šią veiklą. Įgyvendinant 2007 – 2013 metų laikotarpio vietos plėtros strategiją, VVG paskatino bendruomenines ir kitas nevyriausybines organizacijas imtis ūkinės - komercinės veiklos ir užsidirbti lėšų savo veiklai. Pirmiausiai bendruomenininkai mokėsi, savo verslo idėjas aptarė ir išgrynino su patyrusiais konsultantais, po to ruošė projektų paraiškas, verslo planus. Taip gimė aštuoni bendruomeninio verslo projektai, kuriuos finansavo vietos veiklos grupė. Projektų įgyvendinimo metu pareiškėjai įsigijo įvairios įrangos savo planuotoms veikloms vykdyti. Dauguma projektų buvo baigti įgyvendinti 2015 metų viduryje. Praėjo pirmi veiklos vykdymo metai, atsirado patirtis, susiformavo naujas, praktinis požiūris į tai, kas buvo planuojama, išgyventos pirmos sėkmės ir nusivylimai. Apie tai vietos veiklos grupė ir pakvietė pasikalbėti šių organizacijų atstovus.
Daugumos bendruomenių veikla susijusi su pramogų ir renginių organizavimu: Linksmakalnio kaimo bendruomenė siūlo renginiams mobilią sceną, įgarsinimą ir apšvietimą, garso ir šviesos operatoriaus darbą, Piliuonos bendruomenė – pripučiamus batutus vaikams, mobilią pirtį ir mobilų kubilą suaugusiems. Pagirių kaimo bendruomenės centras turi Linksmąją mašinėlę, su kuria vyksta į vaikų ir suaugusių šventes, kuriose sukurti personažai linksmina, vaišina kava ir ledais. Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyrius teikia renginių organizavimo ir saugos funkcijas, o asociacija „Praryk liežuvį“ – maitinimo renginių metu paslaugas, vienija Kauno rajono smulkiuosius gamintojus . Kitos trys bendruomenės pasirinko veiklą, susijusią su aplinkos tvarkymu: Padubysio ir Kulautuvos bendruomenės įsigijo techniką, kurios pagalba vasarą šienauja, o žiemą – valo sniegą (tik retai jo būna). Zapyškio bendruomenė įsigijo daug įvairios smulkesnės technikos ir teikia įvairesnes paslaugas: krūmų pjovimas ir smulkinimas, transportavimas, vejų pjovimas, renginiams gali pasiūlyti palapinę-pavėsinę.
Smulkiau kiekvienos bendruomenės veiklą ir teikiamas paslaugas pristatysime atskiruose straipsniuose. Susitikimo metu buvo prieita išvados, kad trūksta informacijos ir reklamos apie bendruomenių teikiamas paslaugas. Bendruomenės turi bendradarbiauti dėl teikiamų paslaugų, nes kai kurios paslaugos viena kitą papildo. Buvo susitarta, kad kiekvienas tiekėjas paruoš informaciją apie savo teikiamas paslaugas, o VVG prisidės prie šios informacijos sklaidos ir viešinimo. Taip pat buvo išsakytos idėjos dėl bendro projekto, kurio metu šios bendruomenės galėtų apjungti savo veiklas ir siūlyti kompleksinius paslaugų paketus.
 
2015-08-15. Zapyškio bendruomenės centras įgyvendino bendruomenės verslumo projektą.
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Zapyškio bendruomenės centras 2015 metais liepos mėnesio 31 dieną baigė įgyvendinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ Nr. LEADER-13-KAUNAS-05-008. Projekto įgyvendinimo metu įsigijo visas numatytas priemones paslaugoms teikti, atliko visus numatytus pagal projektą savanoriškus darbus (įsipareigojimą prisidėti įnašu natūra - nemokamu savanorišku darbu) ir pateikė galutinį mokėjimo prašymą bei galutinę ataskaitą, todėl belieka iš Nacionalinės mokėjimo agentūros sulaukti patirtų išlaidų kompensavimo ir pradėti teikti aplinkos tvarkymo ir poilsio organizavimo paslaugas.

Skaityti daugiau...
 
Skelbiama gerų darbų akcija

Kauno rajono vietos veiklos grupė Vietos bendruomenių metus kviečia paminėti gerais darbais savo bendruomenei

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais. Šiam įvykiui paminėti visoje Lietuvoje vyksta daug įvairių renginių. Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia Vietos bendruomenių metus paminėti gerais darbais savo bendruomenei. Akcijos tikslas – aktyvinti Kauno rajono bendruomenes, viešinti jų veiklos gerąją patirtį ir stiprinti partnerystės tinklą. Akcijoje gali dalyvauti ne tik bendruomeninės organizacijos, bet ir seniūnijos, mokyklos, kitos įstaigos, verslo įmonės, fiziniai asmenys. Svarbiausia - atlikti gerą darbą savo bendruomenei ir užpildžius čia pridedamą anketą, ją pateikti Kauno rajono vietos veiklos grupei paštu (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.) ar el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Telefonas pasiteiravimui 43 60 02.

Akcija vyks iki 2016 m. lapkričio 15 dienos. Visi akcijos dalyviai bus pristatyti ir pagerbti baigiamajame Vietos bendruomenių metų renginyje.

Daugiau informacijos apie akciją galite rasti mūsų facebook paskyroje www.facebook.com/kaunorvvg

 
2015-07-15. Informacija apie projekto "6P" ekskursijas.

 

 

 

 

Rugpjūčio mėnesį organizuojamos projekto "6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYK, PERNAKVOK PANEMUNĖJE)" ekskursijos:

  • Rugpjūčio 8 d. - "Paragauk panemuniuose" (tradicijos ir amatai). Kaina 40,5 Eur/žmogui + transporto išlaidos.
  • Rugpjūčio 15-16 d. "Pažink dvarus ir pilis panemuniuose". Kaina 64,5 Eur/žmogui + nakvynė (10 Eur/žmogui vienuolyne arba 32 Eur/žmogui Panemunės pilyje) ir transporto išlaidos.
  • Rugpjūčio 22-23 d. "Pramogauk panemuniuose". Kaina 53 Eur/žmogui + nakvynė su pusryčiais (13 Eur/žmogui) ir transporto išlaidos.

Daugiau informacijos www.pazinkpanemunius.lt

 
KAUNO RAJONO VVG ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Kauno r. VVG 2016 m. balandžio 26 d. kvietė visus narius į visuotinį ataskaitinį susirinkimą už 2015 metus. Susirinkime dalyvavo valdžios atstovas vicemeras Kęstutis Povilaitis, bendruomenių atstovai, verslo atstovai.
Kauno r. VVG vienija 58 narius.

VVG veiklai vadovauja visuotinis narių susirinkimas.
Valdyba su valdybos pirmininku iš 11 asmenų.
Asociacijos pirmininkas 1 asmuo.

Posėdžiui pirmininkavo VVG pirmininkas – Vytautas Zubas.
Pagal posėdžio darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Dėl Kauno r. VVG veiklos ataskaitos už 2015 m.
2. Dėl Kauno r. VVG finansinės ataskaitos už 2015 m.

3. Dėl Kauno r. VVG revizoriaus ataskaitos už 2015 m.
4. Dėl pritarimo Kauno r. VVG 2016-2022 metų Strategijos keitimui;

5. Einamieji klausimai.

 

VVG veiklos ataskaitoje pristatyti VVG projektai:
1. 2015 m. užbaigtas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektas „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 metų strategija“.

2. 2015 m. užbaigtas gebėjimų ugdymo projektas „Tobulėk ir veik kartu“.
3. 2015 m. užbaigtas teritorinio bendradarbiavimo projektas „6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYK, PERNAKVOK PANEMUNĖJE)“(Projekto koordinatorius- Kauno r. VVG, partneriai: Šakių krašto VVG, Jurbarko r. VVG „Nemunas“).

4. 2015 m. užbaigtas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Nemuno senvagės kultūrinės – turistinės zonos plėtra” (projekto koordinatorius Prienų r. VVG, partneriai - Kauno r. VVG, Prienų rajono bendruomenių sąjunga).
5. 2015 pradėtas ir 2016 m pradžioje užbaigtas projektas „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“.
Posėdžio metu buvo pritarta VVG 2015 metų veiklos, finansinei bei revizoriaus ataskaitoms. Taip pat aptarta VVG 2016 metų veiklos.
Visuotinis narių susirinkimas pritarė Kauno r. vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos pakeitimams susijusiems su rodiklių, tinkamumo sąlygų, atrankos kriterijų bei priemonės aprašymo keitimais.

 
2015-06-03. Pasirašytos dvišalės sutartys.

Pasirašytos dvišalės vietos projektų vykdymo sutartys.

 

2015 m. gegužės 27 d. pasirašyta dvišalė vietos projekto "Raudondvario seniūnijos gyventojų sportinės ir bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas" (Nr. LEADER-15-KAUNAS-07-001) vykdymo sutartis tarp Kauno rajono vietos veiklos grupės ir Kauno rajono Raudondvario gimnazijos. Projekto tikslas - užtikrinti švietimo paslaugų kokybę Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje, kompleksiškai suremontuojant sporto salę ir pagalbines salės patalpas, pritaikant jas bendruomenės poreikiams. Skirta paramos suma 40 000 Eur (be PVM).

2015 m. gegužės 29 d. pasirašyta dvišalė vietos projekto "Kęstučio Girčio apgyvendinimo paslaugų teikimo plėtra Karmėlavoje" (Nr. LEADER-15-KAUNAS-06-001) vykdymo sutartis tarp Kauno rajono vietos veiklos grupės ir Kęstučio Girčio. Projekto tikslas - užtikrinti apgyvendinimo paslaugų teikimą Karmėlavoje. Įgyvendinus projektą bus įkurti nauji svečių namai su 10 miegamųjų kambarių ir bendru laisvalaikio-valgomuoju kambariu. Skirta paramos suma - 21 547,44 Eur (be PVM).

 

 

 
Kvietimas į visuotinį susirinkimą

2016 m. balandžio 26 d. 16.00 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2.  Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

4. Einamieji klausimai.

 
2015-06-03. Kvietimų Nr. 06 ir Nr. 07 paraiškų vertinimas.

 

Kvietimo Nr. 07 administracinį ir tinkamumo vertinimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas.

 

Kvietimo Nr. 06 administracinį ir tinkamumo vertinimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas.

 
2016-03-04 Bendruomenės šiandien ir rytoj


Bendruomenių atstovai Bendruomenių atstovaiBendruomenių atstovai

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. paskelbė Vietos bendruomenių metais, išreiškė didžiulį vietos bendruomenių darbo įvertinimą ir pasitikėjimą bendruomenėmis – pilietinės visuomenės dalimi, kuri savo nuoširdžiais darbais stiprina ne tik savivaldą, bet ir visą valstybę. Visų bendruomenių metų tikslas – burti žmones ir aktyvinti juos bendrai veiklai.

Kauno rajono savivaldybės administracija ir Kauno rajono vietos veiklos grupė 2016 m. kovo 4 d. surengė diskusiją „Bendruomenės šiandien ir rytoj“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono seniūnai ir bendruomenių  pirmininkai bei kiti bendruomenių atstovai. Renginys buvo skirtas Vietos bendruomenių metų pradžiai paminėti. Susitikimas vyko Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.

Pirmoje renginio dalyje į susitikimą su ugniagesiais, policijos atstovais ir vietos bendruomene atvyko ir vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. „Džiaugiuosi, matydamas didžiulį jūsų bendruomenės pasiryžimą veikti kartu“, - kalbėjo ministras, įteikdamas ugniagesiams pažymėjimus ir savanorių ženklelius.

Susitikimo metu meras Valerijus Makūnas pristatė Kauno rajono savivaldybės ir policijos priemonių planą, kurio tikslas – užtikrinti didesnį saugumą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Darius Žukauskas ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis pasirašė abiejų institucijų bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytos konkrečios priemonės saugumui gerinti.

Antrojoje renginio dalyje Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas paskelbė akcijas „Geri darbai bendruomenei“ ir „Atvirų durų dienos bendruomenėse“. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė ir Tauragės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Tirevičienė sveikino Kauno rajono bendruomenes su bendruomenių metais. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Jonas Samoška dalinosi patirtimi apie seniūnijos ir bendruomenės partnerystę. Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė pristatė savivaldybės projektus, akcentuodamas kas jau nuveikta, kas daroma dabar ir kas planuojama. Kauno rajono turizmo ir informacijos centro direktorė Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė ir vadybininkė-gidė Lina Čekanauskienė kalbėjo apie bendruomenių vaidmenį turizmo paslaugų organizavimo srityje. Pristatymo metu buvo pateikta bendruomenės teikiamų paslaugų turizmo sektoriui pavyzdžių ir raginama Kauno rajono bendruomenes aktyviai prisidėti prie tokių paslaugų plėtros.

Skaityti daugiau...
 
2015-05-28. Infoturas "Pažink pilis ir dvarus".
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Kauno rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYL, PERNAKVOK, PANEMUNĖJE) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ 2015 m. gegužės 22-23 dienomis surengė baigiamąjį renginį – infoturą „Pažink pilis ir dvarus“.

Skaityti daugiau...
 
2016-02-01 PARENGIAMOSIOS PARAMOS PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

 

Kauno r. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija). Strategija šiuo metu vertinama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Vertinimo metu buvo teigiamai įvertintas paraiškos administracinė atitiktis, VVG ir Strategijos tinkamumo vertinimas. Šiuo metu vyksta paskutinis vertinime etapas - Strategijos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

Nuo 2015 m. vidurio Kauno rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ įgyvendino projektą „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta Strategija. Taip pat buvo atlikta Strategijos ekspertinė peržiūra. Vertinimo metu administracija vertintojams ir ekspertams papildomai teikė informaciją ir dokumentus reikalingus tiksliam įvertinimui. 2016 m. vasario 1 d. yra baigtas įgyvendinti šis projektas „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ ir toliau pradedama pasiruošimo etapas naujosios Strategijos įgyvendinimui.

 

 
2015-05-12. Kvietimas Nr. 07 teikti vietos projektų paraiškas.
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija

Strategijos prioritetas (-ai)

I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą.

Pagrindiniai Strategijos tikslai

I prioriteto tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomenę ir gerinti jos gyvenimo kokybę.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)

1.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.1. veiklos sritis. Viešųjų pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;

1.1.2 veiklos sritis. Gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma:

1.1 priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra – 40 000,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Išlaidų apmokėjimo būdas - sąskaitų apmokėjimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Pagal 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ paramos gali kreiptis kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, kitas juridinis asmuo, išskyrus VVG.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra).

Pareiškėjai vietos projektų paraiškas pateikia tinkamai užpildytas, pateikiant teisingą ir išsamią informaciją, surinktas lietuvių kalba kompiuteriu ir atspausdintas.

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos egzempliorius ir vietos projekto paraiškos elektroninė versija (įrašyta į elektroninę laikmeną). Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas, pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks yra). Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų byla turi būti įsegta į segtuvą.

Paraiškos pateikiamos adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Paraiškų rinkimo pradžia 2015-05-12 8.00 val.

Paraiškų rinkimo pabaiga 2015-05-15 17.00 val.

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse www.kaunorvvg.lt, www.nma.lt .

Taip pat ją nemokamai galima gauti adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Specialiąsias taisykles pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", skaitykite čia

 
«PradžiaAnkstesnis12345678910KitasPabaiga»

Puslapis 1 iš 21